Termes & Condicions

  • La divulgació de la propietat intel·lectual informarà els usuaris que el contingut, el logotip i altres medis visuals creats són propietats de vostès i estan protegits per les lleis de drets d'autor.
  • Una clàusula de terminació informarà que els comptes dels usuaris en el seu lloc web i l'aplicació mòbil o el accés dels usuaris al seu lloc web i mòbil (si els usuaris no poden tenir un compte amb vostè) pot ser acabat en cas d'abús o en la seva única discreció.
  • Una Llei de Govern informarà els usuaris de les lleis que regeixin l'acord. Això ha de ser el país en el qual té la seva seu central o el país des del que opera el seu lloc web i la seva aplicació per dispositius mòbils.
  • Una clàusula d'enllaços a altres llocs web informarà els usuaris que vostè no és responsable dels llocs web de tercers als que enllaça. Aquest tipus de clàusula generalment informarà els usuaris que ells són responsables de llegir i acordar (o no estar d'acord) amb els Termes i Condicions o les Polítiques de Privacitat d'aquests tercers.
  • Si el seu lloc web o aplicacions mòbils permeten als usuaris crear contingut i fer públic aquest contingut altres usuaris, una secció Contingut informarà els usuaris que posseeixin els drets sobre el contingut que ha creat.
    La clàusula "Contingut" sol mencionar que els usuaris han d'atorgar-li una llicència (el lloc web o desenvolupador d'aplicacions per mòbils) perquè pugui compartir aquest contingut al seu lloc web / aplicació mòbil i posar-li a disposició d'altres usuaris.
    Com que el contingut creat pels usuaris és públic per altres usuaris, una secció de notificació de DMCA (o infracció de drets d'autor) és útil per informar els usuaris i autors de drets d'autor que, si es detecta que algun contingut és una infracció de drets d'autor, respondrà a qualsevol avís d'eliminació de DMCA rebut i eliminaràs el contingut.
  • Una clàusula de límit del qual els usuaris poden fer pot informar els usuaris que en acceptar utilitzar el servei, estan també acceptant en no fer certes coses. Això pot ser part d'una llista llarga i exhaustiva als seus contractes de Termes i Condicions per abastar la quantitat més gran d'usos negatius.
Source: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template